Het aanmelden voor onze zorgboerderij verloopt normaliter volgens de volgende stappen:

Oriëntatie
Allereerst heeft men als geïnteresseerde informatie kunnen verzamelen via onze website.
Hierna wordt er (telefonisch) een kennismakingsgesprek met één van de begeleiders afgesproken. Bij dit kennismakingsgesprek krijgt men een rondleiding op de zorgboerderij en foldermateriaal wat mee naar huis genomen kan worden.
Dit alles vormt voor de zorgvrager een beeld van datgene wat de zorgboerderij te bieden heeft.

Intake
Als de geïnteresseerde zich daadwerkelijk wil aanmelden voor het werken op de zorgboerderij, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
Dit gesprek vindt plaats met de toekomstige deelnemer en één of twee begeleiders van de zorgboerderij. Dit moet er voor zorgen dat beide partijen een zo reëel mogelijk beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn en waar de beperkingen liggen. Dit alles wordt vastgelegd op een intakeformulier.
Als de zorgvrager besluit om daadwerkelijk te komen werken op de zorgboerderij en de begeleiders van de zorgboerderij denken dat zij voldoende begeleiding kunnen bieden aan de zorgvrager, wordt dit maximaal twee weken na het intakegesprek aan elkaar medegedeeld.

Persoonlijk dossier
Als de deelnemer op de zorgboerderij komt, krijgt hij of zij een persoonlijk dossier bij ons. In dit dossier worden de persoonlijke gegevens bewaard, waaronder: de intake, dagelijkse rapportage, evaluatieverslagen, medicatielijsten en begeleidingsplannen. In dit dossier mag de deelnemer ten allen tijde samen met de begeleider kijken. Het dossier blijft op de zorgboerderij en kan alleen door begeleiders worden ingezien, i.v.m. de wet op privacy staat deze achter slot en grendel.

Persoonlijk begeleider
Elke deelnemer van de dagbesteding krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze pb’r houdt de ontwikkeling rondom de deelnemer in de gaten door het bijhouden van het zorgdossier en contact onderhouden met de zorgvrager en diens omgeving.

Voor vragen over plaatsing/ intakegesprekken, kunt u ons altijd contact opnemen via onderstaand formulier.