De zorgboerderij biedt plaats aan 15 personen voor een permanente plek in de zorgboerderij.

Een ieder heeft zijn/haar eigen kamer.
Daarbuiten maakt men gebruik van een gezamenlijke keuken, woonkamer en bijkeuken. Hier wordt dagelijks samen gekookt en gegeten. Er is de gehele dag begeleiding aanwezig om ondersteuning te bieden bij de dagelijks terugkerende werkzaamheden zoals zoals koken, opruimen, schoonmaken, wassen e.d.

In het dorp Nieuwolda zijn nog eens 3 woningen waar cliënten iets meer zelfstandig kunnen wonen. Ook hier zal op afgesproken tijden begeleiding aanwezig zijn voor de nodige ondersteuning en kunnen de cliënten 24/7 aanspraak maken op begeleiding.

Wilt u weten of er beschikbare woonplekken zijn?
Neem dan contact met ons op.

Kernwaarden
De R. Rienkesheerd kenmerkt zich door de ideale ligging.
Net buiten het dorp, ruimtelijk en met veel mogelijkheden op het erf.

Cliënten van de R. Rienkesheerd lopen in het dagelijks leven veel tegen de beperkingen, de onmogelijkheden aan. Wat ze niet kunnen, wat ze niet kunnen leren, wat ze misschien nooit zouden kunnen.
Op de R. Rienkesheerd kijken we juist naar de mogelijkheden; wat wil iemand en wat is daarin mogelijk?

De R. Rienkesheerd heeft meerdere dieren; konijnen, geiten, schapen, kippen, duiven, paarden, koeien.
Alle dieren houden we hobbymatig, overal zijn een klein aantal van.
Wie gekozen heeft voor wonen en werken op een boerderij, ontkomt niet aan het voeren van de dieren. Dieren zijn afhankelijk van de mens, dus dieren voeren is iets dat moet.

Voor de overige daginvulling kijken we vooral graag naar wat iemand wil doen. Wat kunnen wij organiseren om de cliënt plezier te laten hebben en te laten groeien.
Dit kan in de dierverzoring en daarnaast in de kas, moestuin, houtkapschuur, houtwerkplaats, crearuimte en groenvoorziening.

Naast kernwaarden als betrokkenheid, toegankelijkheid, samenwerken en een vertrouwde omgeving bieden is het voor een aantal cliënten ook een goede opstap naar een goed werkritme zodat men nog weer kan participeren in de maatschappij.

Voor wie?
Mensen die een woonplek zoeken op een boerderij.
De leeftijdscategorie varieert van jongvolwassene tot de ouder wordende mens.
De begeleidingsbehoefte is gericht op de mogelijkheden van de individuele persoon, rekening houdend met de beperkingen/ handicaps.
De zorgcategorie is momenteel met name psychiatrie en beperkte verstandelijke vermogens maar dit is geen vereiste om te kunnen wonen op onze zorgboerderij. Wel vinden we het belangrijk dat je affiniteit hebt met dieren. De dieren hebben dagelijks (dus ook in het weekend) verzorging nodig. We werken hiervoor met schema’s.

Voor wie niet?

In beginsel probeert zorgboerderij Rienkesheerd te voldoen aan alle zorgvragen, echter er is een aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een plaatsing bij de Rienkesheerd niet mogelijk is of overplaatsing noodzakelijk is. Dit zijn de zogenaamde uitsluitingscriteria.
Dit is altijd een individueel traject waarbij wij cliënt en familie nauw betrekken.

Zorgboerderij Rienkesheerd hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

– Onze zorgboerderij is een woonboerderij. Hiermee willen we zeggen dat er geen sprake is van verplichte opname en we een vrije setting zijn waarbij bewoners de boerderij/het erf kunnen verlaten.
– Cliënten die ernstige criminele (zeden)vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans hebben.
– Dove cliënten
– Discriminatie en intimiderend gedrag van cliënt en/of naaste(n).
– Cliënten welke lichamelijke verzorging nodig hebben
– Wanneer er naast de verstandelijke beperking sprake is van ernstige psychiatrische problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie, woede aanvallen, onveilig gedrag ten opzichte van zichzelf, andere bewoners, bezoekers en medewerkers en/of waarmee geen begeleidingsplan op te stellen en na te leven is.
– Actieve suïcidaliteit.
– Cliënt met dementie.