7 Dagen per week is er de mogelijkheid om een zinvolle dagbesteding te volgen op onze boerderij.

Wij hebben een zeer breed aanbod aan activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen en knuffelen van de dieren, het onderhouden en verfraaien van de tuin, het opzetten en bijhouden van de (groente)kassen, de houtkap voor het stoken van de kachel, het onderhouden van de paardenbak, het onderhouden van het materieel.
Mochten er andere wensen zijn dan proberen we altijd samen te kijken of dit mogelijk is op de zorgboerderij.

Onze boerderij kent geen productiedwang, hetgeen veel mogelijkheden biedt voor de individuele zorgvraag en het daaruit voortvloeiende vraaggestuurd begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor wie?
Voor een ieder tussen de 18 en 65 die op zoek is naar een leuke daginvulling op de boerderij.
Heb je een indicatie voor dagbesteding en ben je geïnteresseerd? Kom gerust eens langs voor een rondleiding/kennismaking.

Voor wie niet?
– Cliënten die ernstige criminele vergrijpen hebben gepleegd en hoge recidivekans hebben.
– Dove cliënten
– Cliënten welke lichamelijke verzorging nodig hebben
– Voor cliënten die naast de verstandelijke beperking ernstige psychiatrische problematiek met sterk verstorend gedrag, zoals regelmatig voorkomende agressie, woede aanvallen, onveilig gedrag vertonen ten opzichte van zichzelf, andere bewoners, bezoekers en medewerkers.
– Voor cliënten met wegloopgedrag, de Rienkesheerd is een open setting.
– Suïcidale cliënten
– Cliënten met ernstige gedragsproblematiek waarbij cliënt en/of ouders niet bereid zijn om tot afspraken in het zorgplan te komen.