Het kan voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft.
Er zijn diverse manieren om een klacht te melden.
U bent vrij om de vorm te kiezen die het beste bij u past.
Uiteraard vinden we het fijn om de mogelijkheid te krijgen de klacht met u op te lossen.

Praat hier vooral over met degene die het betreft, de persoonlijk begeleider of een andere medewerker van de zorgboerderij.
De medewerker met wie u uw klacht bespreekt maakt een kort verslag van het gesprek. Zo kunnen wij als zorgboerderij bijhouden wat voor klachten onze cliënten hebben en hoe wij de klachten oplossen. Dit formulier komt in de klachtenmap van de directie.

Voor bewoners van de Rienkesheerd is de huisarts te Wagenborgen (Dr. Rezelman) beschikbaar als vertrouwenspersoon. Deze kunt u rechtstreeks benaderen.
Voor bewoners van de Lijwiekstee is de huisarts te Zuidbroek uiteraard altijd te benaderen.

Overige opties zijn;

Regionale klachtencommissie vanuit Stichting BEZINNZorg
Vertrouwenspersoon: Dhr. W. Hulshof.
Stichting BEZINNZorg
Vredeveldseweg 2a
9404 CD Assen
Telefoonnummer: 0592-300033
E-mail: info@bezinn.nl

Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg, www.zorgboeren.nl
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen
E-mail: info@iar.nl

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.