Zorgboerderij de R. Rienkesheerd wil bewoners, deelnemers en alle andere cliënten zorg en of begeleiding geven van goede kwaliteit. Dat staat voorop. Het eerste dat daarvoor nodig is, zijn een goede visie, goede leiding, goede medewerkers en goede voorzieningen. Maar er is meer nodig. Een goede organisatie die steeds scherp op zichzelf blijft letten. Die zichzelf steeds op de vingers tikt en die blijft verbeteren. Dat kan met een passend kwaliteitssysteem.