Zorgboerderij De R. Rienkesheerd vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan en waarom we gegevens nodig hebben.

Voor wie
Zorgboerderij De R. Rienkesheerd vraagt gegevens als je cliënt wordt of bent, betrokkene bent van cliënt, werknemer, stagiair of vrijwilliger.

Contactgegevens
Zorgboerderij De R. Rienkesheerd B.V.
Hoofdweg West 21
9944 EA Nieuwolda
Tel. 0596-54 17 21
E-mail: info@rienkesheerd.nl
Website: www.rienkesheerd.nl
IBAN: NL18RABO0144273942
KvK: 50087339

Correspondentie-/kantooradres:
Hoofdstraat 98
9635 AX Noordbroek

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Zorgboerderij De R. Rienkesheerd is een zorgboerderij waar cliënten met een geldige zorgindicatie onder 24-uurs begeleiding (ambulant) kunnen wonen en persoonlijk begeleid worden. Ook is op de boerderij mogelijkheid voor dagbesteding.
Wij vragen persoonsgegevens, ook gegevens over de achtergrond en gezondheid van cliënten, om persoonlijke begeleiding en zorg te kunnen verlenen. Tevens gebruiken wij deze gegevens om de geleverde zorg te kunnen declareren.
Wij vragen cliënten toestemming om de persoonsgegevens te mogen opvragen, verwerken en bewaren voor de opgegeven doeleinden.
De afspraken over zorg worden vastgelegd in een zorgovereenkomst, afspraken over huur worden vastgelegd in een huurovereenkomst.
Zorgboerderij De R. Rienkesheerd hanteert een gedragsreglement, waar cliënt mee instemt bij aanvang zorg.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken en om een koppeling te kunnen maken met social media.
Meer informatie omtrent de cookies op deze website zie ook onze cookieverklaring.

Gegevensverstrekking aan derden
Wij verstrekken informatie aan derden als dit noodzakelijk is voor de opgegeven (wettelijke) doeleinden. Bij het niet verstrekken van deze informatie is het leveren van zorg niet mogelijk. Wij verstrekken deze gegevens als we daar toestemming voor hebben van betrokkene.
Met alle partijen met wie wij persoonsgegevens moeten delen, hebben wij een verwerker overeenkomst.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de gegevens zolang cliënt bij ons in zorg is en zolang de wet ons voorschrijft. Alle gegevens worden in beveiligde omgeving bewaard en zijn niet toegankelijk voor partijen die hiertoe niet bevoegd zijn.

Recht op inzage
Betrokkene heeft het recht te allen tijde zijn/haar persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te rectificeren of te verwijderen. Indien betrokkene ons vraagt zijn/haar gegevens te verwijderen, kunnen wij niet langer instaan voor het leveren van zorg en zal de zorgovereenkomst met ons ontbonden moeten worden.
Betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen voor het recht op inzage, waarbij De R. Rienkesheerd identiteitsgegevens zal opvragen om te kunnen beoordelen of betrokkene de juiste gegevens opvraagt.

Klachtenregeling
Betrokkene kan te allen tijde een klacht indienen als het vermoeden bestaat dat wij de gegevens niet vertrouwelijk behandelen. In eerste instantie zal de klacht schriftelijk ingediend worden bij Zorgboerderij De R. Rienkesheerd en zal zij haar uiterste best doen om er samen met betrokkene uit te komen.
Mocht het probleem dan niet verholpen zijn, dan kan betrokkene klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.