De boerderij (genaamd de R. Rienkesheerd) stamt uit 1717 en valt onder monumentenzorg.
Het geheel staat op 1 ½ ha grond en is gelegen aan vis- en vaarwater (Termunterzijldiep) net buiten het dorp Nieuwolda. De boerderij is een niet-productie matig bedrijf. Dat betekent dat er dus geen arbeidsdruk is maar het heeft verder wel alle facetten van een boerderij.

Missie en visie

De Rienkesheerd biedt kwetsbare mensen die niet in staat zijn volledig zelfstandig te leven en/of te wonen, een plek waar zij zich vertrouwd voelen en waar zij hun mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien.

Als professionele begeleiders werken wij aan een klimaat waarin zorg en aandacht voorop staan. Wij begeleiden mensen met een beperking, voor wie vertrouwen en stabiliteit voorwaarden zijn voor een zinvolle invulling van het leven. Wij pogen een sfeer te creëren waarin innerlijke rust en vertrouwen in jezelf en de ander de basis zijn en waarin eenieder er gewoon mag zijn.
Dit vertrouwen ontstaat enerzijds door het contact met de aarde, planten, dieren en de seizoenen. Anderzijds door de specifieke begeleiding die wij mensen geven in het tempo van deze mensen met een beperking; gematigd en rustig voortgaand.

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid. Ieder mens is uniek. We hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar.

Historie van de zorgboerderij
Voorjaar 2005
Oprichting Stichting zorgboerderij door 6 personen; start van dagbesteding voor volwassenen en weekendopvang voor kinderen (weekendopvang kinderen is inmiddels gestopt).
Ingeschreven bij de OVDB; d.w.z. een erkend leerbedrijf voor diverse opleidingen in de zorg en welzijn.

Najaar 2007
Toevoeging van 6 woonplekken in de schuur van de boerderij; momenteel bewoond door mensen met voornamelijk een hulpvraag op psychisch gebied.

2009
Realisatie van 5 appartementen bovenop de in 2007 gebouwde appartementen. Het begeleid wonen biedt nu plaats aan 11 mensen. Dit is officieel geopend op vrijdag 11 december 2009 door dhr. C.B. Leerink (lid van de Raad van Bestuur van Menzis).

Buiten de boerderij, in het dorp Nieuwolda, is een woonhuis aangekocht welke eveneens bewoond kan worden door 3 personen.