Hieronder vindt u onze tarieven. Deze gaan in vanaf 01-01-2020.
Klik op het desbetreffende hoofdstuk voor meer informatie.

Persoonlijke verzorging PV:  €30,00 per uur

Bij persoonlijke verzorging gaat het in de WLZ om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg. Dit kan ook inhouden dat u wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en/of aan te leren. Alles wat u gebruikelijk aan zelfzorg uitvoert, is persoonlijke verzorging. De bron van de volgende opsomming is Zorginstituut Nederland.

Voorbeelden van hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen;
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt;
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden;
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen;
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal;
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken;
 • Toedienen van sondevoeding.

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad);
 • Hulp bij wisselliggingen;
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging;
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid);
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid;
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen;
 • Hulp bij innemen medicijnen;
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.

Begeleiding individueel BG IND:  € 40,00 per uur

Voorbeelden van ‘begeleiding individueel’

Hulp bij:

 • indelen van de dag
 • ondernemen van activiteiten
 • contact hebben of zoeken
 • communiceren
 • omgaan met gedragsproblemen
 • de opvoeding
 • persoonlijke verzorging (begeleiding bij).

Begeleiding groep BG GR:  € 42,50 per dagdeel

Onder ‘begeleiding groep’ valt

 • dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of onderwijs;
 • dagopvang in een groep, wanneer het volgen van een programma van dagbesteding niet mogelijk is.

U kunt hierbij denken aan:

 • een dagprogramma in groepsverband, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren;
 • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen;
 • dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking.

Begeleiding groep speciaal BG GR SPEC:  € 60,00 per dagdeel

Onder ‘begeleiding groep speciaal’ valt

 • dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of onderwijs;
 • dagopvang in een groep, wanneer het volgen van een programma van dagbesteding niet mogelijk is;
 • extra begeleiding dat niet valt onder BG GR.

U kunt hierbij denken aan:

 • een dagprogramma in groepsverband, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren;
 • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen;
 • dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking;
 • hulp bij toiletgang;
 • 1 op 1 aandacht bij activiteiten in de groep.

Verpleging VP:  € 50,00 per uur

Voorbeelden van verpleegkundige zorg:

Toedienen van medicatie

De apotheek moet medicijnen in een voor de verzekerde passende vorm aanleveren. Als dat mogelijk en nodig is, moet de apotheek de medicijnen gedoseerd afleveren, bijvoorbeeld in een weekdoos. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging. Ook het toedienen van medicatie bij een intacte huid (zalf, oog- oor- en neusdruppels) valt onder persoonlijke verzorging.
Toedienen van medicatie is verpleging als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke is verpleging. Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien, bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling, is persoonlijke verzorging.

Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een intacte huid is persoonlijke verzorging. Bij een niet-intacte huid is het verpleging. Ook het verzorgen van wonden valt onder verpleging.

Uitvoeren voorbehouden handelingen

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht van een arts is verpleging. Vereiste is wel dat aan voorwaarden als bekwaamheid en duidelijke opdracht is voldaan.

Onderscheid tussen verpleging en begeleiding

De aard van de zorg bepaalt of het gaat om verpleging of begeleiding. Het beroep van degene die de zorg levert, is niet van belang. Verpleegkundigen leveren ook zorg die onder begeleiding valt.
Het aanleren van verpleegkundige handelingen valt onder verpleging.

Benodigdheden voor verpleging

Benodigdheden voor de verpleging, zoals steriele handschoenen, pincetten en jassen voor wondverzorging, vallen onder verpleging. Ze komen ten laste van de zorgaanbieder.

Logeren L:  € 110,00 per etmaal

Wanneer het noodzakelijk is om uw gezin, uw partner of andere huisgenoten regelmatig tijdelijk te ontlasten dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van logeeropvang of zoals dit ook wel wordt genoemd, kortdurend verblijf.
Met logeeropvang of kortdurend verblijf kunt u logeer-, weekend- en/of opvang voor vakantie regelen.

Bij logeeropvang gaat het om logeren in een voor verzekerde beschermende woonomgeving waarin hij samenhangende zorg ontvangt.

Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan cliënt tijdens zijn verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen.

Vanuit de WLZ heeft cliënt per kalenderjaar recht op maximaal 156 nachten logeeropvang, mits cliënt hier een indicatie voor heeft.

Volwassenen met beperkingen die thuis zorg ontvangen, maar geen WLZ indicatie hebben, zijn voor logeeropvang (ontlasting mantelzorg) aangewezen op de voorzieningen die hun gemeente daarvoor treft op grond van de WMO.

Huishoudelijke Hulp HH:  € 25,00 per uur

Onder huishoudelijke hulp valt het schoonhouden van de woonruimte van cliënt inclusief alle facilitaire voorzieningen waar verzekerde gebruik van maakt. Waar cliënt zelf in staat is de woonruimte schoon te houden, kan hierin begeleiding worden geboden door de zorgverlener.

In geval van WLZ VPT is het wassen van bedlinnen onderdeel van huishoudelijke hulp. In alle andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van de geboden wasservice.

Vervoer V:  € 8,50 per dag

Een indicatie voor dagopvang vanuit WMO is vaak uitgebreid met vervoer. Zorgverlener verzorgt vervoer van huis naar dagopvang en terug, mits dit binnen de straal ligt die zorgverlener stelt.

Vervoer gaat altijd in overleg met de zorgverlener.